Werk- en Kadergroepen

Het bestuur van de Almeerse Reddings Brigade laat zich bij het uitoefenen van haar taken en verantwoordelijkheden bijstaan door commissieswerk- en kadergroepen van blijvende of tijdelijke aard. De werkgroepen vallen onder de primaire verantwoordelijkheid van een van de bestuursleden.

De vereniging kent naast de vijf commissies de volgende werk- en kadergroepen:

van blijvende aard:

  • Werkgroep Ledenadministratie
  • Werkgroep Evenementen
  • Werkgroep materialen bewaking
  • Werkgroep klussen groot en klein in/rondom clubhuis

van tijdelijke aard:

Klik voor de commissies [HIER]