Lifeguarding (Waterhulpverlening / Varend Redden)

Naast de opleidingen in het zwembad kan je als lid van de Almeerse Reddings Brigade vanaf je 15e jaar beginnen met het behalen van (Junior) Lifeguard diploma's van Reddingsbrigade Nederland.

Deze diploma's zijn verdeeld in drie richtingen:

 1. Pool (zwembad)
 2. Open Water (op/ langs binnenwateren, en strand langs binnenwateren)
 3. Beach (zee, en strand langs zee)

De opleidingen leiden op tot toezichthoudende en hulpverlenende taken langs het zwembad, open water en de kust.

De opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn internationaal erkend door de International Life Saving Federation en voldoen aan de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 
Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht "Lifeguard opleidingen Reddingsbrigade Nederland internationaal erkend".

Nadat iemand zijn opleiding tot (Senior) Lifeguard heeft behaald kan hij zich o.a. specialiseren tot Reddingsbrigadechauffeur en/of (Senior) Lifeguard Schipper 

Als Almeerse Reddings Brigade richten wij ons op de diploma-richtingen Pool en Open Water. Voor de Beach-modules verwijzen wij door naar onze zusterbrigades aan de kust.

Diploma's

 • Junior Lifeguard (niveau 2)
 • Lifeguard (niveau 3)
  • aanvullend:
   • Specialisatie Schipper (niveau 3)
   • Specialisatie Reddingsbrigade chauffeur (niveau 3)
 • Senior Lifeguard (niveau 4)
  • aanvullend:
   • Specialisatie schipper (niveau 4)
 • Officier van Dienst Reddingsbrigade (niveau 5)

Ik wil starten! Wat nu?

De Lifeguard-opleidingen vragen vooral veel zelfstudie en aanwezigheid tijdens de (strand)bewakingen!

Om de opleiding te kunnen starten moet je in het bezit zijn van een Eerste Hulp-bewijs volgens de normen van Reddingsbrigade Nederland [klik hier].

Voor de specialisatie Schipper moet je in het bezit zijn van het Vaarbewijs I en II [klik hier].

Heb je aan het bovenstaande voldaan, dan neem je contact op met de Kadergroep Waterhulpverlening, per e-mail bereikbaar via 

Bij toelating door het bestuur wordt je dan gekoppeld aan een instructeur. Deze heeft dezelfde rol als de leercoach bij de instructeursopleiding.

De werkbegeleiders, degenen die jou tijdens de (strand)bewakingen de nodige vaardigheden bijbrengen, zijn de mensen die reeds in het bezit zijn van het diploma wat jij graag wilt halen.

Opdrachten en Proeven van Bekwaamheid 

Om het gewenste diploma te behalen moet je opdrachten doen om je voor te bereiden op je Proeve van Bekwaamheid (PvB). De combinatie van behaalde PvB's geven uiteindelijk recht op een diploma. 

 • Opdrachten Door het maken van de opdrachten en je praktijkervaringen vul je je portfolio. Het portfolio is onderdeel van je PvB.
 • Proeve van Bekwaamheid (PvB) Wat moet je doen en/ of inleveren om de module te kunnen afronden. 

De instructeur niveau 3 moet er blind op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit waar de opdracht voor staat ook behaald is. De opdracht maakt onderdeel uit van het prestatiedossier en is onderliggend aan de PvB-aanvraag.

De kandidaat vult een opdracht in en heeft dan een gesprek met degene die de opdracht aftekent. Uit dit gesprek blijkt dat de kandidaat het proces/ de vaardigheid achter de opdracht heeft begrepen en deze beheerst.

 • Mocht het wel begrepen zijn, maar niet goed op papier staan, dan geef de werkbegeleider/instructeur aanwijzingen voor aanvullingen.
 • Mocht het niet begrepen zijn, dan wordt de opdracht (nog) niet afgetekent en doet de kandidaat de opdracht opnieuw.

Zo ontstaat er meer interactie met de kandidaat en wordt beter uitgelegd waar nog verbetering mogelijk is.

Als de kandidaat het zelf prettig vindt om het leerproces beter in beeld te brengen, dan kan hij/ zij per bewakingsdag een verslagje schrijven en de daarin beoefende competenties opschrijven. Dit is niet verplicht. De opdrachten zouden voldoende moeten zijn.

Wie mag de opdrachten aftekenen?

Hierin is sinds bewakingsseizoen 2016 het één en ander veranderd:

 • De urenregistratie mag worden afgetekend door een postcommandant (PC) met minimaal het diploma dat jij gaat behalen.
 • De andere opdrachten mogen alleen door de leden van de Kadergroep Waterhulpverlening (WHV) - met zelf minimaal het diploma dat jij wilt gaan behalen - worden afgetekend.

Opbouw Proeven van Bekwaamheid

 • x.1 Toezicht houden
 • x.2 Verlenen van hulp bij een incident
 • x.3 Verrichten postwerk
 • x.4 Verzorgen communicatie
 • x.5 Verrichten promotionele en voorlichtende activiteiten 

De Proeve van Bekwaamheid van modules 1, 4 en 5 (schriftelijk) mogen door de instructeur van de eigen brigade worden afgetekend, maar voor de modules 2 en 3 (praktijk) moet een extern beoordelaar komen die samen met de instructeur het examen af neemt.

[HIER] vind je de PvB's en opdrachten en nog meer informatie.

Erkende instructeurs

De instructeur moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Hij/ zij moet hetzelfde diploma van Waterhulpverlening bezitten als waar hij/ zij voor gaat opleiden
 • Instructeur niveau 3 uitgegegeven door Reddingsbrigade Nederland met bij voorkeur de volgende specialisatie:
  - Pool & Open Water & Reddingsbrigade Chauffeur: specialisatie Zwemmend Redden Open Water
  - Schipper Open Water: Specialisatie Varend Redden Open Water 

Binnen de Almeerse Reddings Brigade zijn de volgende personen in het bezit van het Instructeursdiploma (niveau 3) met de specialisatie Zwemmend Redden Open Water:

 • Albert Werkman
 • Astrid Breeuwer
 • Diana Werkman-Koster
 • Evelien Cornelisen
 • Marieke Riemslag Baas
 • Melanie Poppes-Werkman
 • Oscar Poppes
 • Patricia Werkman
 • Marjolein Zwart-Ter Laak

Binnen de Almeerse Reddings Brigade zijn de volgende personen in het bezit van het Instructeursdiploma (niveau 3) met de specialisatie Varend Redden:

 • Albert Werkman => t/m Senior Lifeguard Schipper
 • Patricia Werkman => t/m Senior Lifeguard Schipper + Officier van Dienst-Reddingsbrigade (OvD-RED)
 • Oscar Poppes => t/m Senior Lifeguard Schipper
 • Diana Werkman-Koster => t/m Senior Lifeguard (geen Schipper)
 • Marieke Riemslag Baas => t/m Senior Lifeguard (geen Schipper)
 • Astrid Breeuwer => t/m Senior Lifeguard (geen Schipper)
 • Melanie Poppes-Werkman => t/m Junior Lifeguard

Kosten

De kosten om je Lifeguard-opleiding af te ronden komen voor eigen rekening en vallen dus buiten de contributie. Om deelname aan de opleidingen te stimuleren stellen we je graag de basishandleiding ter beschikking. Wij verwachten echter wel dat je binnen 3 jaar de opleiding behaald.

De PvB's x.1, x.4 en x.5 kunnen in één keer worden aangevraagd. Er wordt dan door Reddingsbrigade Nederland één maal kosten in rekening gebracht. Ditzelfde geldt voor PvB's x.2 en x.3.

Wij belasten de kosten 1 op 1 door aan de betreffende kandidaat. 

De Lifeguard-opleidingen worden doorlopend verzorgd door verschillende reddingsbrigades in Nederland, vaak gecombineerd met reguliere strandbewakingsdagen. De opleidingen worden enkele keren per jaar ook samengepakt in één opleidingsweek gegeven.

Op 4 juli 2011 startte de eerste opleidingsweek tot Lifeguard op het strand bij Zandvoort.Op de eerste dag van de opleidingsweek tot Lifeguard, heeft Hart van Nederland opnames gemaakt. Klik hier voor de reportage "Held worden in een week".
Zie ook: Opleiding Lifeguard van start!

Geldig houden licentie

Met het behalen van het diploma behaal je ook een licentie. Deze is 5 jaar geldig.

Per 1 september 2015 geldt de [licentieregeling] waarmee je je licentie ook na die 5 jaar geldig kunt houden.

Om je te ondersteunen bij het opbouwen van jouw bewijs voor de werkervaringseis is het heel belangrijk dat je je uren en je werkzaamheden goed registreert of laat registreren in de RHR (Reddingsbrigade Hulpverlenings Registratie). Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk goed gebeurt.

Meer weten? Zie: [faq licenties]

Varen = Zwemmen

Waterhulpverlening/ Varend Redden en Zwemmend Redden is voor ons onlosmakkelijk met elkaar verbonden. Onze Strand- en Evenementen-bewakers en Waterhulpverleners/ Varend Redders zijn gemotiveerde, opgeleide en getrainde vrijwilligers. Om ook in, op en langs het water goed voorbereid te zijn op hun taak zijn ze zowel opgeleid en getraind Zwemmend Redder als Waterhulpverlener/ Varend Redder. 

Proefles

Wil jij ook je Waterhulpverlening/ Varend en Zwemmend Redden diploma's halen? Meld je dan aan voor een proefles en zwem 1x gratis mee om kennis te maken. [aanmelden proefles]

Meer weten over het lidmaatschap? [klik hier]