Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Als lid van de Almeerse Reddings Brigade heb je er recht op veilig met anderen om te gaan. Met veilig bedoelen we: zonder last te hebben van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie en bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten. Als je hier slachtoffer van wordt, moet je dit niet voor je houden. Je kunt er het beste mee naar de vertrouwenscontactpersoon (VCP) gaan. Die is er speciaal om je te helpen. Vaak zwijgt degene die wordt lastig gevallen. Je bent bang dat je verhaal niet serieus wordt genomen. Of je denkt dat je het misschien wel zelf hebt uitgelokt. De vertrouwenscontactpersoon luistert heel goed naar je verhaal en helpt je de beste oplossing te vinden. Natuurlijk zijn deze gesprekken vertrouwelijk.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

(Assistent) instructeurs in het zwembad en bij de vaaropleidingen, de leidinggevenden bij de strand- en evenementenbewakingen, en bestuursleden hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Met deze maatregel willen we (seksueel) misbruik onder kinderen en jongeren helpen voorkomen. Het verplicht stellen van een Verklaring Omtrent Gedrag sluit misbruik helaas niet uit. Maar het laat wel zien dat wij als vrijwilligersorganisatie en vereniging bewust bezig zijn met dit onderwerp.

Onafhankelijk

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en kan helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. Ook is de VCP aanspreekpunt voor leden, ouders/ verzorgers en instructiekader die te maken hebben met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en geweld of discriminatie. Verder kun je bij de VCP terecht bij het vermoeden van een misstand.

De vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en legt geen verantwoording af aan de vereniging of het bestuur. De VCP zal wel altijd het bestuur geanonimiseerd kennis laten nemen van hetgeen haar toevertrouwd is. Deze anonimiteit heeft wel zijn grenzen: wanneer de veiligheid van één of meerdere leden in het geding is, of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit zal het bestuur op de hoogte worden gebracht. Er kan op vertrouwd worden dat dit zeer vertrouwelijk wordt besproken.

De vertrouwenscontactpersoon adviseert bestuur, de commissies, kader- en werkgroepen, (assistent) instructeurs aan het zwembad en bij de vaaropleidingen, en leidinggevenden bij de strand- en evenementenbewakingen, over omgangsvormen en gedragsregels om ongewenst gedrag te voorkomen.

Je voelt je onprettig door ongewenst gedrag van anderen

Het kan voorkomen dat je je als gevolg van ongewenst gedrag van anderen onprettig voelt tijdens het zwemmen, de strand-/ evenementbewaking en/ of verenigingsactiviteiten. Als je te maken krijgt met ongewenst gedrag is het belangrijk dat het snel stopt. De vertrouwenscontactpersoon is dan bij uitstek een goed aanspreekpunt. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan:

 • (seksuele) intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie

Wat kan de vertrouwenscontactpersoon voor je doen?

 • zorg dragen voor de eerste opvang
 • samen met je kijken welke stappen je kunt ondernemen
 • indien nodig doorverwijzen naar professionele (externe) hulpverlening
 • je op weg helpen als je een officiële klacht wilt indienen

Afspraak maken met de vertrouwenscontactpersoon

 • Als je een afspraak wilt maken kun de vertrouwenscontactpersoon altijd bellen of mailen.
  Samen wordt dan overlegd waar en wanneer het gesprek plaatsvindt.
 • Het is belangrijk om te weten dat ze werkt voor en in opdracht van het bestuur.
  Er vindt geanonimiseerd een terugkoppeling plaatsvindt naar het bestuur.
  Als je dit niet wilt dan kan de vertrouwenscontactpersoon je doorverwijzen naar een externe vertrouwenscontactpersoon (Reddingsbrigade Nederland of NOC*NSF), hierbij hoeft ze niet te weten wat jouw probleem is.
 • Bij een probleem is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met de vertrouwenscontactpersoon op neemt, dan loop je niet te lang met je probleem rond.

Vertrouwenscontactpersoon Almeerse Reddings Brigade

Binnen de Almeerse Reddings Brigade fungeert momenteel onze voorzitter Patricia Werkman als vertrouwenscontactpersoon (VCP). Heb je iets meegemaakt of wil je iets in vertrouwen kwijt, neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon via:


Reddingsbrigade Nederland | Vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de bond Reddingsbrigade Nederland het (eerste) aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot (seksuele) intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, pesten en discriminatie. U kunt ook bij een VCP terecht wanneer u geconfronteerd wordt met doping, matchfixing of fraude of wanneer u een gesprek wilt over een concreet incident.

De vertrouwenscontactpersoon is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuursleden.

Reddingsbrigade Nederland heeft een aantal vertrouwenscontactpersonen. Klik [HIER] voor meer informatie en de contactgegevens.


NOC*NSF | Vertrouwenspunt Sport

Reddingsbrigade Nederland is als bond aangesloten bij het NOC*NSF (Nederlands Olympisch Comité | Nederlandse Sport Federatie)In samenspraak met de sportbonden heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt Sport opgezet voor:

 • (top)sporters
 • hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische staf, teamgenoten, et cetera

Sporters en hun omgeving kunnen bij deze service terecht voor:

 • persoonlijke vragen, dilemma's of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.
 • het melden van misstanden waar iets mee moet worden gedaan. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.

Het Vertrouwenspunt Sport helpt bij het maken van de, voor die persoon, juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag en mogelijke misstanden voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt Sport kan je terecht voor alle thema's van vertrouwelijke aard. Bijvoorbeeld bij:

 • grensoverschrijdend gedrag: (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling
 • doping
 • matchfixing
 • eetstoornissen

Wil je meer informatie over Vertrouwenspunt Sport? Kan dan eens naar dit filmpje.


Rapport De Vries

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Nieuwsbericht Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport >> LINK

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld.

Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen.

In december werd het rapport van de onderzoekscommissie de Vries bekend gemaakt:

>> Commissie de Vries: Veel actievere bestrijding seksuele intimidatie en misbruik noodzakelijk
>> Download het rapport
>> bijlage: Organisatorische inbedding, de Juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen
>> bijlage: Aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport: [LINK]