Strandbewaking & varen

Eén van de hoofdactiviteiten van de Almeerse Reddings Brigade is "Het bewaken van de stranden en buitenwateren van Almere in de breedste zin van het woord". Voor een belangrijk deel geven wij hier invulling aan door middel onze vaaractiviteiten. Om deze hoofdactiviteit uit te voeren zetten onze vrijwilligers zich in voor onderstaande taken.

In opdracht van Gemeente Almere:

En als autonome vereniging aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland | KNBRD:


Strandbewaking & preventie

In opdracht van de Gemeente Almere voert de Almeerse Reddings Brigade jaarlijks de strandbewakings- en preventieve taak op en nabij het Surfstrand Almere Haven en het Almeerderstrand in Almere Poort uit:

 • in de periode van mei tot en met september,Weeronline.nl | Het huidige weer en de vooruitzichten voor Almere
 • bij een buitentemperatuur van 20˚C of hoger (droog weer),
 • gedurende de weekend- en feestdagen en
 • tijdens de zomervakantie van de basisscholen in Almere.

Tot de strandbewakings- en preventieve taak wordt gerekend:

 • preventief toezicht houden op zwemmers en baders
 • vanuit toezichthoudende taak uitvoeren van reddingen en overige (water)hulpverleningen in, op en langs het water
 • verlenen van EHBO en EHAD (Eerste Hulp aan Drenkelingen)
 • herenigen van gevonden en zoekgeraakte kinderen met hun ouders/verzorgers
 • algemene assistentie reguliere dienst- en strandhulpverlening in, op en langs het water en op het strand
 • preventie en voorlichting over veilig strandbezoek en zwemmen

[top]


Opleidingen Waterhulpverlening | Junior LifeguardLifeguardSenior Lifeguard

Na de herziening van de Varend Redden-opleidingen worden ook door de Almeerse Reddings Brigade de opleidingen in het kader Waterhulpverlening volgens de nieuwe Lifeguard-diplomalijn van Reddingsbrigade Nederland gegeven. [KLIK HIER]

[top]


Evenementenbewaking

De Almeerse Reddings Brigade is naast de strandbewakings- en preventieve taak op en nabij het Surfstrand Almere Haven en het Almeerderstrand in Almere Poort ook inzetbaar om deze taken bij evenementen uit te voeren. Onze gemotiveerde, goed opgeleide en getrainde vrijwilligers beschikken over ruime ervaring.

De Almeerse Reddings Brigade heeft al ruim 30 jaar ervaring in het bewaken van kleinschalige maar ook groot opgezette evenementen. Kleinschalige evenementen bewaken wij volledig in eigen beheer, indien een evenement grootschalig is dan vragen wij hulp van zusterbrigades of eventueel andere disciplines. Hierbij kan de Almeerse Reddings Brigade als tussenpersoon functioneren waardoor de evenementenorganisatie één aanspreekpunt heeft.

Bij de evenementenbewaking kunnen onze vrijwilligers één of meerdere van de volgende taken vervullen:

 • preventief toezicht houden vanaf het water en/ of de waterkant
 • vanuit toezichthoudende taak uitvoeren van reddingen en overige (water)hulpverleningen in, op en langs het water
 • verlenen van EHBO en EHAD (Eerste Hulp aan Drenkelingen)
 • algemene assistentie reguliere dienst- en (strand-/ water)hulpverlening in, op en langs het water, langs de waterkant en op het evenemententerrein

Kijk voor meer informatie over de inzet van de Almeerse Reddings Brigade bij evenementen op de pagina's bij evenementen [KLIK HIER].

[top]


Rampentaak

De Almeerse Reddings Brigade maakt deel uit van de Nationale Rampenvloot. De rampentaak betreft het opgeleid, getraind en beschikbaar zijn om in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ingezet te worden voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en (dreigende) dijkdoorbraak.

Zo zijn onder andere bij de wateroverlast van 1993 en 1995 2022 bemanningen van de Nederlandse reddingsbrigades actief geweest bij evacuatie van bewoners.

In januari 2012 heeft Reddingsbrigade Nederland een voorwaarschuwing uitgegeven voor 15 reddingseenheden vanwege het hoge water in Fryslân, Groningen en andere delen van het land. Zie ook [persbericht Reddingsbrigade Nederland].

Ontstaan Nationale Rampenvloot

Naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1953 is de Nationale Rampenvloot in het leven geroepen, een vloot van vaartuigen die ingezet kan worden bij (overstroming)rampen. Na de overstromingen in 1993 en 1995 is de inzet van reddingsbrigades bij rampen geregeld middels een convenant met het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Nationaal Rampenfonds. In 2010 is een nieuwe overeenkomst met inmiddels het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Rampenfonds afgesloten.

Beheer Nationale Rampenvloot

Reddingsbrigade Nederland is verantwoordelijk voor het beheer en de inzet van de Nationale Rampenvloot bij overstromingen, in opdracht van de Minister van VenJ.

Reddingsbrigade Nederland vertegenwoordigt 180 reddingsbrigades met gezamenlijk 27.000 leden, waarvan 5.000 reddingsbrigadevrijwilligers als actieve hulpverleners in Nederland.

In het kader van het convenant/ de overeenkomst, is een vloot geformeerd van 90 compleet uitgeruste reddingseenheden. Iedere reddingseenheid bestaat uit een reddingsvlet met trailer, buitenboordmotor, mobilofoon, waterdichte overlevingspakken, reddingsvesten, EHBO-koffer en brancard. De reddingsvletten zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatiedoeleinden. Deze nationale rampenvloot is grotendeels gestationeerd bij reddingsbrigades in risicogebieden in ons land.

Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)

De doorontwikkeling van de hulpverlening bij rampen staat ruimschoots in de belangstelling. Recente rampen en zware ongevallen zijn hiertoe directe aanleiding. Daarbij kan worden opgeteld dat de kans op ramptypen waarbij het water een rol speelt, door de wijziging van het klimaat is toegenomen. Daarmee is de noodzaak ontstaan om de waterhulpverlening in Nederland bij overstromingen beter te organiseren en te equiperen. 
Om de hulpverlening door reddingsbrigades verder te professionaliseren teneinde een betere inzetbaarheid en kwaliteitsborging te realiseren is door Reddingsbrigade Nederland het project Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) gestart.

Zie ook: Informatiebulletin Regionale Voorziening Reddingbrigades (RVR)

[top]


Varen = Zwemmen

Onze Strand- en Evenementenbewakers en Waterhulpverleners/ Varend Redders zijn gemotiveerde, opgeleide en getrainde vrijwilligers. Om ook in, op en langs het water goed voorbereid te zijn op hun taak zijn ze ook opgeleid en getraind Zwemmend Redder. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina's bij Zwemmen.