Strand: kindervermissingen

De politie en reddingsbrigade ontvangen in Nederland per jaar duizenden meldingen van kindervermissingen op stranden en bij recreatieplassen. De kinderen zijn vaak aan het zicht van de ouders onttrokken en vanwege de drukte kan de ouder het kind niet meer terugvinden.

De politie heeft in 2013 het proces vermissingen vernieuwd. Hierin staat dat elke vermissing van een kind onder de 13 jaar in principe als urgent behandeld dient te worden.

In 2013-2014 zijn de volgende organisaties met elkaar in gesprek gegaan om te kijken hoe er efficiënter met deze vermissingen omgegaan kan worden. Te weten:

  • Reddingsbrigade Nederland
  • Reddingsbrigades uit regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Hollands-Midden, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland
  • KNRM, tevens regio Friesland
  • Vertegenwoordigers van diverse politie-eenheden
  • Bureau Vermiste Personen Noordzee
  • Landelijk bureau vermiste personen

De betrokken organisaties hebben met elkaar een werkproces opgemaakt. Door de eenduidige manier van werken is het duidelijk wat van elkaar verwacht wordt en voordeel is tevens dat deze organisaties gebruik kunnen maken van elkaar, zodat de beschikbare capaciteit efficiënt ingezet kan worden.


Werkafspraak | Vermissingen op het strand en in recreatiegebieden

Procesflow werkafspraak | Vermissingen op het strand en in recreatiegebieden

Intakeformulier werkafspraak | Vermissingen op het strand en in recreatiegebieden

Werkafspraak trauma- en ambulancehelikopters op het strand