Privacyverklaring

Bezoekers website

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons is verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Privacyverklaring

De Almeerse Reddings Brigade (ARB) hanteert een privacybeleid ter bescherming van de privacy van leden en personen die op enige wijze in contact komen met de Almeerse Reddings Brigade. In de privacyverklaring geeft de Almeerse Reddings Brigade weer hoe de Almeerse Reddings Brigade omgaat met persoonsgegevens.

De Almeerse Reddings Brigade houdt zich hierbij aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).

Dit brengt het volgende met zich mee:

  • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens, die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Er wordt om uitdrukkelijke toestemming gevraagd als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Er zijn passende technische en/ of organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Er worden geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Als Almeerse Reddings Brigade zijn wij op de hoogte van de (individuele) rechten omtrent persoonsgegevens, we wijzen erop en respecteren ze.

Voor de volledige privacyverklaring van de Almeerse Reddings Brigade: klik [HIER]


 


Specifiek van toepassing op (specifieke) onderdelen van deze website

Windfinder

Op deze website vind u - onder andere - de weer-widget voor Almere-Haven van Windfinder. Vanuit Windfinder geldt binnen ons privacybeleid het volgende:

"On this website the weather widget of Windfinder.com GmbH & Co.KG is integrated. Your IP address will be transmitted to Windfinder.com GmbH & Co.KG to display the weather data. Further personal data will not be transmitted. Your IP address will be logged by Windfinder.com GmbH & Co.KG for technical reasons and deleted after 7 days."


De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).