Vrijwilliger en Ouder van het Jaar 2016 + Jubilarissen 2017

Bron: 
170107.10

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari is de Vrijwilliger van het Jaar 2016 en de Ouder van het Jaar 2016 bekend gemaakt en gehuldigd. Daarnaast zijn ook de Jubilarissen 2017 onderscheiden.

Vrijwilliger van het Jaar

Sinds 6 maart 2010 (de 25e verjaardag van de vereniging) heeft de Almeerse Reddings Brigade een wisseltrofee voor de Vrijwilliger van het Jaar, als waardering voor een vrijwilliger die zich bijzonder heeft ingezet voor de Almeerse Reddings Brigade. De wisseltroffee wordt gesponsord en aangeboden door de Almeerse EHBO-opleidingen.

Binnen onze vereniging zet een flink aantal (jeugd)leden zich geheel vrijwillig in om de vereniging draaiende te houden. Zo worden er over het jaar genomen heel veel uren vrijwilligerswerk verricht. Het bestuur is blij met die vele uren hulp van de (jeugd)leden die zich vanuit de commissies en werkgroepen het gehele jaar door inzetten voor:

 • zweminstructie (Zwem AB en Zwemmend Redden)
 • strand- en evenementenbewakingen
 • hulpverleningen op en aan het water (SAR tijdens strand- en evenementenbewakingen)
 • vaarinstructie, opleidingen en oefeningen Waterhulpverlening/ Varend Redden
 • onderhoud aan clubhuis, bewakingsposten en boten
 • vertegenwoordiging van onze vereniging bij bondsaangelegenheden en in bondswerkgroepen (Reddingsbrigade Nederland)
 • het besturen van de vereniging

Ouder van het Jaar

Behalve een flink aantal (jeugd)leden die zich als vrijwilliger inzetten voor de vereniging, zijn er ook ouders van (jeugd)leden die dat doen. Zonder dat ze zelf lid zijn van de Almeerse Reddings Brigade. Ook die vrijwilligers verdienen het om in het zonnetje gezet te kunnen worden. Daarom benoemt de Almeerse Reddings Brigade sinds 2015 ook de Ouder van het Jaar.

Een aantal ouders van (jeugd)leden zet zich geheel vrijwillig in om de vereniging met allerlei werkzaamheden te ondersteunen. Ze ondersteunen de postbemanning bij strand- en/ of evenementenbewakingen, zijn er met klusdagen, helpen bij het dag-dagelijkse en het winteronderhoud, en/ of gaan als chauffeur en ondersteuner mee naar zwemwedstrijden. Zo worden er ook door deze vrijwilligers over het jaar genomen heel veel uren vrijwilligerswerk verricht. We zijn als bestuur blij met die vele uren extra hulp!


En de winnaars zijn:

André Schol
en
Con Cornelissen

 


 

Vrijwilliger van het Jaar 2014Vrijwilliger van het Jaar 2016

Van de zeven door de (jeugd)leden genomineerden heeft de jury op basis van de ingediende motivatie met een puntensysteem gestemd. André Schol kwam hierbij als winnaar uit de bus waarmee hij tot Vrijwilliger van het Jaar 2016 is benoemd. 

 • "André is al jaren lid van de brigade en is altijd bereid te helpen bij jeugdactiviteiten, postdagen en varen, ondersteunen opleidingen, helpen bij onderhoud en inzet bij evenementen."
 • "André is verenigingsman in hart en nieren! Maakt voor zichzelf goede en duidelijke keuzes: hoeveel keer per week, en hoeveel uur bij elkaar is goed voor mij om aan de reddingsbrigade te besteden. Komt ruim meer dan een gemiddeld aantal keren per seizoen naar de strandbewakingen, leert de jeugd vanuit zijn brede ervaring over de postdagen en het varen. Staat enthousiast les te geven in het zwembad, en is uiterst serieus in het volgen van de instructeursopleiding ZwemABC. En naast dat alles, als er onderhoudsavonden en -dagen zijn, of een andere klus moet worden gedaan, ook dan is André er! Om trots op te zijn, en om als voorbeeld voor ogen te houden!"  

De overige genomineerden voor de eretitel Vrijwilliger van het Jaar 2016 waren Wytze Otto, Evelien Cornelissen, Mickey Baggus, Sander Peters, Astrid Breeuwer en Ronald van Baardwijk.

Bestuur en (jeugd)leden feliciteren André van harte met de eretitel Vrijwilliger van het Jaar 2016 !!


Ouder van het Jaar 2016

Ouder van het Jaar 2014Van de vier door de (jeugd)leden genomineerden heeft de jury op basis van de ingediende motivatie met een puntensysteem gestemd. Con Cornelissen (vader van Bas, Thijs en Evelien Cornelissen) kwam hierbij als winnaar uit de bus waarmee hij tot Ouder van het Jaar 2016 is benoemd. 

 • "Al jaren helpt hij Sinterklaas om de kinderen van de Almeerse Reddings Brigade een echte Sinterklaas te laten zien."  

Naast Con was voor de eretitel Ouder van het Jaar 2016 genomineerd Bob-Jan Otto (vader van Wytze Otto).

Bestuur en (jeugd)leden feliciteren Con van harte met de eretitel Ouder van het Jaar 2016 !!


Jubilarissen 2017

Tijdens het nieuwjaarsreceptie zijn ook de jubilarissen 2017 onderscheiden:

 • 10 x 5 jaar lid
 • 6 x 10 jaar lid
 • 2 x 15 jaar lid
 • 2 x 20 jaar lid

Bestuur en (jeugd)leden bedanken de jubilarissen voor hun trouw en inzet als lid. Gefeliciteerd en op naar het volgende lustrum !!


Trots op...

Kijk voor de eerdere Vrijwilligers van het Jaar, Ouders van het Jaar en verschillende andere prestaties en personen waar wij in het bijzonder trots op zijn op de pagina "Trots op..." [klik hier]