Reddingsbrigade wil kwaliteitsnormering veiligheid rondom strand en recreatiewater

Bron: 
120424.10

Recreant moet in heel Nederland weten op welke hulp hij kan rekenen

Reddingsbrigade wil kwaliteitsnormering veiligheid rondom strand en recreatiewaterOp initiatief van Reddingsbrigade Nederland start de NEN (Nederlands Normalisatie Instituut) in mei 2012 een project om tot uniforme criteria te komen voor de veiligheid rondom stranden en recreatiewater. Dat gebeurt door de ontwikkeling van een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Doel van de NTA is om uniformiteit en helderheid te bereiken over de gewenste kwaliteit van toezicht en hulpverlening rondom strandgebied, zowel aan de kust als bij recreatieplassen en/of ander open water in het binnenland. Door afspraken te maken met de overheid, hulpdiensten, strandbeheerders en andere betrokkenen, moet voor elke waterrecreant duidelijk worden op welke kwaliteit van toezicht en hulp ze overal in Nederland kan rekenen. Dat betreft dan onder meer het aantal en de kwaliteit van aanwezige strandwachten, reddingsmiddelen en informatie aan bezoekers over veiligheidsrisico's. Betrokken partijen kunnen met de NTA de organisatie van toezicht en hulpverlening ook efficiënter inrichten. Reddingsbrigade Nederland financiert het project.

Nieuwe 'Zwemwaterwet'
Reddingsbrigade Nederland werkt al enkele jaren aan de realisatie van uniforme criteria voor de beoordeling van de veiligheid rondom stranden en recreatiewater. Zij heeft hiervoor in 2009 al een kader vastgesteld. In 2011 is een methode voor risico-inventarisatie van stranden en binnenwater ontwikkelt. In de NTA moeten de meetmethodiek, kwaliteitsnormen en afspraken over communicatie van veiligheidsrisico’s aan bezoekers met alle betrokken partijen worden vastgelegd. Hiermee wordt tevens geanticipeerd op een nieuwe 'Zwemwaterwet', die naar verwachting in 2013 in de Tweede Kamer wordt behandeld. In die wet, die voortvloeit uit een Europese Zwemwaterrichtlijn, zou voor de kwaliteitseisen aan veiligheid en hulpverlening rond zwemwater naar deze NTA verwezen kunnen worden.

Uniform toezicht bij gelijke risico's
Reddingsbrigade Nederland wil met de NTA in relatief korte tijd met de betrokken partijen tot gedragen afspraken komen over de 'maatstaf' voor veiligheid rond open zwemwater. Directeur Raymond van Mourik van Reddingsbrigade Nederland: 'Dan zijn we het in elk geval eens over de risico’s die we willen meten, de manier waarop we dat doen en de criteria die we hanteren om risico’s te ondervangen met een bepaalde mate van gekwalificeerde strandwachten en reddingsmiddelen.' In hoeverre het rijk, gemeenten, veiligheidsregio’s of strandbeheerders het lokale of regionale risicoprofiel ook daadwerkelijk willen afdekken, blijft een verantwoordelijkheid van de wetgever en/of die organisaties. Maar zij beschikken met de NTA straks over een objectief en uniform kader waar zij hun besluit op kunnen baseren.

Duidelijkheid voor waterrecreanten
Voor badgasten en watersporters levert dit project beter inzage op in de risico’s van open water locaties. Ook kan toezicht en hulpverleningspotentieel beter worden afgestemd op het feitelijk gebruik van locaties.’ Van Mourik vindt het logisch dat Reddingsbrigade Nederland het initiatief voor dit project heeft genomen. ‘Wij zijn de enige reddingsorganisatie die in heel Nederland bij alle soorten open water preventief toezicht en hulpverlening verzorgt. Er zijn terecht hoge verwachtingen over onze kwaliteit en inzetbaarheid, maar niet altijd is duidelijk op welke criteria die gebaseerd zijn. Ook zijn wij op veel plaatsen afhankelijk van de bijdrage die een gemeente, exploitant of de gemeenschap aan de reddingsbrigade wil leveren om onze voorzieningen in stand te houden. Dan is het logisch dat we afspreken met elkaar wat er op welke locatie nodig is. Wij willen die duidelijkheid voor onze brigades, opdrachtgevers en natuurlijk de waterliefhebbers helpen realiseren.’

De NTA wordt ontwikkeld door de nog samen te stellen projectgroep 'NTA Veiligheid strand en recreatiewater'. NEN ondersteunt de projectgroep procesmatig. Naar verwachting is de NTA eind 2012 gereed.Jaarlijks worden zo’n 600 mensen opgeleid tot lifeguard bij de Reddingsbrigade. Er zijn ongeveer 1.500 mensen actief als lifeguard bij de Reddingsbrigade op stranden en bij recreatiewater in heel Nederland. Zij verlenen gemiddeld jaarlijks 8.250 keer hulp op en rond het water.

[zie ook]