Reddingsbrigade Nederland: Geslaagde pilot Beoordelaar Lifesaving

Bron: 
190614.10

Bron: Reddingsbrigade Nederland

14 juni 2019

De pilot om versneld, via lessen in groepsverband Beoordelaar Lifesaving te worden, is succesvol verlopen. Er werden twee cursusavonden georganiseerd, waarvoor 21 kandidaten uit verschillende rayons zich aanmeldden. Dit leverde donderdag 13 juni nieuwe examinatoren op, die met het certificaat op zak nog dezelfde avond ingedeeld zijn om bij brigades te examineren.

Vanuit de Almeerse Reddings Brigade is aan deze pilot deelgenomen door Astrid, ..., Evianne, Raymond en Melanie. Net als de overige deelnemers hebben ook zij de pilot met goed gevolg doorlopen en afgerond.

Begin 2019 kwam vanuit Rayon Centrum de vraag of het mogelijk zou zijn om op een andere manier op te leiden tot Beoordelaar Lifesaving. Daarbij werd aangegeven dat er veel enthousiasme onder kandidaten bestond, maar dat het (individuele) opleidingstraject als omslachtig werd ervaren. Het lukte dan ook niet goed om de opleiding van de grond te krijgen voordat het examenseizoen begon, en hierdoor haakten mensen af. Het Landelijk Bureau en de Taskforce Opleidingen zagen een kans voor een pilot met een ander programma. Zowel de Opleidingsraad als de Commissie Opleidingen stonden positief tegenover het idee.

Kwaliteit
Voor de pilot werden twee donderdagen geprikt: 9 mei en 13 juni. Daarop gingen de kandidaten van 18.00 tot 22.00 uur aan de slag. Onder leiding van Alain Teulings, lid van Reddingsbrigade Breda en docent Sport & Bewegen. Het theoriegedeelte werd verzorgd in het botenhuis van Reddingsbrigade IJsselstein, het praktijkgedeelte vond plaats in het naastgelegen zwembad De Hooghe Waerd. De laatste avond werd afgesloten met een korte evaluatie en een drankje. Fred Paalvast, voorzitter van de Commissie Opleidingen, was bij beide gelegenheden aanwezig om op de kwaliteit van de opleiding toe te zien. Bernard Brosi, Coördinator Lagere Bondsopleidingen (LBO) in Rayon Centrum en aanjager van dit project, nam in samenwerking met het Landelijk Bureau de verdere ondersteuning op zich.
Brosi stelt: "Alain bracht de kandidaten op enthousiaste en deskundige wijze de kneepjes van het bedoordelen bij. Ze hadden er duidelijk zin in; teambuilding, verbondenheid."

Verwachtingen
"Allereerst: het was een succes", oordeelt Teulings. "De start verliep stroef. Niet iedereen zat de eerste bijeenkomst aan tafel met dezelfde verwachtingen. Er kwam veel oud zeer naar boven aangaande het 'oude' traject naar examinator. Ook was de bereidheid om kennis te delen divers. Het kostte wat energie om momentum in de groep te krijgen. Mijn doel was natuurlijk om te komen tot intervisie. Er ontstonden wel interessante inhoudelijke discussies. Die eerste bijeenkomst heb ik vooral gebruikt om de negativiteit die er heerste om te buigen naar constructief meedenken. Dat is aardig gelukt. Ik heb toen veel informatie kunnen verzamelen over de leervragen en behoeftes van de nu nieuwe examinatoren. De tweede bijeenkomst had een scherp randje. Ik kon veel leervragen beantwoorden. De belangrijkste conclusie is, dat men gewoon moet beginnen; 'learning by doing'. Als we het voor elkaar krijgen dat er een cultuur ontstaat waarin opleiders, examinatoren en ook kandidaten over en weer feedback geven dan zijn we goed bezig. In een uitgebreider verslag ga ik ook aangeven welke onderwerpen er mijns inziens in de cursus moeten zitten om voldoende bagage mee te geven."

Vervolgtraject
Het vervolgtraject begint met een evaluatie onder de betrokkenen, die ook bij de eerste bijeenkomst een enquête ontvingen en invulden. Van de uitkomsten wordt een verslag gemaakt, dat de Taskforce Opleidingen in zijn advies meeneemt. Ook in dat opzicht wordt gehandeld in lijn met de behoeften die vanuit het land zijn geuit. De toekomstige opleidingen moeten meer structuur bieden, een sociaal karakter (groepsgewijs) hebben en kwalitatief sterker én leuker zijn.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met beleidsmedewerker Bruno Molenaar via bmolenaar@reddingsbrigade.nl.