Licentie Zwem-ABC behaald

Bron: 
180501.10

Als Almeerse Reddings Brigade zijn we al jaren 'Erkende organisator diplomazwemmen', erkend door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ), de nieuwe naam van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ (NPZ | NRZ).

Vanaf 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders de overstap gaan maken van de huidige 'Erkenning' naar het verkrijgen van een 'Licentie Zwem-ABC'. Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

NRZ: "Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar kan worden afgezwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen van de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure." | Ook de BREZ heeft een nieuwe naam gekregen en heet nu "Examenregeling Nationale Zwemdiploma's".

Audit

Om de licentie te behalen heeft de NRZ op 13 oktober 2013 tijdens onze zwemavond de audit afgenomen om te kunnen beoordelen of we als Almeerse Reddings Brigade in aanmerking komen voor de 'Licente Zwem-ABC'. Deze audit hebben we goed doorlopen, er hoefden slechts enkele kleine aanpassingen te worden doorgevoerd in hoe we dingen beschreven hebben.

Examinator Nationale Zwemdiploma's

De Examinator Nationale Zwemdiploma's zorgt voor de interne kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen.

Hij/ zij...

  • ... selecteert de kandidaten voor het diplomazwemmen;
  • ... vraagt het diplomazwemmen aan;
  • ... beoordeelt kandidaten volgens de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's;
  • ... evalueert het diplomazwemmen intern;
  • ... rapporteert extern naar de Nationale Raad Zwemveiligheid;
  • ... ondertekent de zwemdiploma's;
  • ... vermeldt kandidaten op archieflijsten;
  • ... voert het feedbackgesprek met de eventueel aanwezige gedelegeerde namens de Nationale Raad Zwemveiligheid. 

Als Almeerse Reddings Brigade hebben we er voor gekozen om zelf examinatoren Nationale Zwemdiploma's te hebben. We zijn daarmee niet afhankelijk van de beschikbaarheid van externe examinatoren, en het geeft ons als vereniging ruimte om de examens te organiseren en af te nemen op de momenten waarop de kandidaten daar aan toe zijn.

Op maandagavond 16 april hebben tien van onze Reddingsbrigade Nederland-opgeleide Instructeurs niveau 3 het Examen Examinator Nationale Zwemdiploma's gedaan. Astrid, Evelien, Patricia, Raymond, Melanie, Oscar, Marieke, Diana en Albert zijn geslaagd en zijn daarmee de komende vier jaar bevoegd Examinator Nationale Zwemdiploma's. Zij mogen binnen onze eigen vereniging optreden als examinator, maar ook bij andere zwemopleiders in Nederland.

 

Licentie Zwem ABC behaald 

Met het goed doorlopen van de audit en het beschikken over eigen examinatoren kan de vlag uit:

de Almeerse Reddings Brigade heeft de 'Licentie Zwem-ABC' behaald!!

We onderschrijven daarmee nog sterker onze eigen doelstelling "Om hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen" en het onderstaande standpunt van de NRZ. 

Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ):

"De Licentie Nationale Zwemdiploma's is een instrument om de kwaliteit van het zwemonderwijs en het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent zwemlesaanbieders de Licentie Nationale Zwemdiploma's wanneer aan alle kwaliteitscriteria is voldaan. Dan heeft de zwemlesaanbieder het recht om het Zwem-ABC uit te geven. De zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma's laat ouders en kinderen zien kwaliteit heel belangrijk te vinden en wordt jaarlijks getoetst door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Wij vinden goed zwemonderwijs heel belangrijk. De overheid stelt geen kwaliteitsregels. Dat doen wij wel. Ouders en kinderen hebben recht hierop."

Bedankt

Op deze plek een groot dankjewel aan onze vrijwilligers die met elkaar veel werk hebben verzet om alle voorbereidingen te treffen waarmee we voldoen aan de licentie-eisen.

Dankjulliewel leden van de TC-commissie, de Kadergroep Zwemmend Redden, het Instructiekader en het bestuur.


Meer informatie