Almeerse Reddings Brigade in 2012

Bron: 
120319.10

Sinds 19 november 2011 is er iets veranderd in de organisatie en uitvoering van de Search & Rescue (SAR) op de Almeerse buitendijkse wateren (Gooimeer, IJmeer en Markermeer). Daardoor is er ook kleine verandering opgetreden in de taken/ activiteiten die we als Almeerse Reddings Brigade uitvoeren.
Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht "Veranderingen Search and Rescue (SAR) Almeerse buitendijkse wateren".

Het afgelopen winterseizoen zijn er gesprekken geweest tussen het bestuur van onze vereniging en de Gemeente Almere. Naar aanleiding van de uitkomsten van de ledenraadpleging eerder in 2011 is er door het bestuur namens de vereniging een toekomstvisie opgesteld. De verschillende scenario's in deze toekomstvisie zijn met de gemeente besproken, waarna één van de scenario's door het College van Burgemeester en Wethouders is aangenomen en bekrachtigd.

 

Vanuit de toekomstvisie voeren we in 2012 als Almeerse Reddings Brigade - net als in voorgaande jaren - de volgende taken/ activiteiten uit:

In opdracht van Gemeente Almere:

  • Strandbewaking & preventie => Zwemstrand en Almeerderstrand

En als autonome vereniging aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland | KNBRD:

 

Daarmee blijven we als reddingsbrigade het doel dat wij ons bij de oprichting op 6 maart 1985 hebben gesteld ten volste naleven:

"Om hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen."

 


 

De taak Search & Rescue (SAR) voeren we als Almeerse Reddings Brigade sinds november 2011 na een periode van 26 jaar niet meer "24 uur per dag 7 dagen per week" als (vanaf school/ werk/ thuis) oproepbare hulpverleningsdienst uit.

MAAR:
Op de momenten dat we op en/ of aan het water zijn, laten we hulpbehoevenden uiteraard niet aan hun lot over - we zijn en blijven immers hulpverleners! Onze strand- en evenementenbewakers en Waterhulpverleners/ Varend Redders zijn en blijven voldoende opgeleid, geoefend, getraind en gemotiveerd om op en aan het water direct adequate hulp te verlenen.

Met betrekking tot Search & Rescue (SAR) blijft op de ruime binnenwateren het volgende hetzelfde: 

  • Voor hulpverzoeken bij pech en ongevallen op en rond het water neemt u contact op met 112 (vraag naar de Kustwacht anders de brandweer)
  • Bent u al op het water? Dan kunt u via de marifoon contact opnemen via kanaal 16 -> Den Helder Rescue

Overeenkomstig de SAMenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) en het IncidentBestrijdingsPlan IJsselmeergebied blijft de Kustwacht procesverantwoordelijke voor de SAR op onder andere de ruime binnenwateren.

 


 

Wij gaan uit van een goede samenwerking, nu en in de toekomst.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Almeerse Reddings Brigade