Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Bron: 
171212.10

Reddingsbrigade Nederland

Rapport Commissie De Vries

Na een onderzoek van zeven maanden heeft de onafhankelijke "Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport" vandaag (17 december 2017) haar eindrapport gepresenteerd.

Het rapport van Commissie de Vries treft u hier aan [LINK].

André Bolhuis, voorzitter NOC*NSF over het rapport: "Laat ik eerst aangeven dat wij, net als de commissie, getroffen zijn door het immense leed dat slachtoffers van seksueel misbruik wordt aangedaan. Het is voor de slachtoffers bijzonder ingrijpend, in veel gevallen gaan zij daar jarenlang, en misschien wel hun hele leven onder gebukt. We hebben veel respect voor degenen die hun ervaringen met de commissie de Vries hebben willen delen om daarmee het onderzoek mede mogelijk te maken." NOC*NSF heeft als opdrachtgever aangegeven de conclusies uit het rapport te delen en gaat graag samen met de sportbonden aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport.

Directeur Reddingsbrigade Nederland, Koen Breedveld: "Seksuele intimidatie en seksueel misbruik is walgelijk. Ik geloof dat ieder weldenkend mens het daar wel mee eens is. Het past ook helemaal niet bij ons, als Reddingsbrigade, dat iemand zijn positie misbruikt, voor welk doel dan ook. Ik heb daar maar een woord voor: onacceptabel. Ons werk brengt met zich mee dat je elkaar moet kunnen vertrouwen, voor de volle 100%. In het rapport van de Commissie de Vries lees ik dat er de afgelopen vijftien jaar tien 'casussen' zijn gemeld vanuit onze wereld. Dat zijn er tien teveel en dat doet me verdriet, ook al weten we niets over de ernst van de casussen. Ik prijs me gelukkig dat ik in mijn contacten met brigades vooral positiviteit ervaar: mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Dat doet me deugd, en dat sterkt me in de overtuiging dat ons sportklimaat veilig is en goed voelt, al doen zich kennelijk ook bij ons incidenten voor. Er is me alles aan gelegen om dergelijke incidenten zoveel mogelijk uit te bannen. De Commissie geeft veertig aanbevelingen. Daar gaan we mee aan de slag. Maar de simpelste aanbeveling lijkt me: maak 'fout gedrag' bespreekbaar. Zorg als bestuurder ervoor dat mensen zich durven uitspreken. Wie daar toch moeite mee heeft, kan zich wenden tot een van onze vertrouwenscontactpersonen of tot het vertrouwenspunt van NOC*NSF. Verder mogen mensen mogen me altijd persoonlijk benaderen als ze ergens mee zitten".

Reddingsbrigade Nederland voert al jaren een beleid om een veilig sportklimaat binnen reddingsbrigades te promoten. Zo brengt zij regelmatig onder de aandacht dat reddingsbrigades VOG-beleid kunnen voeren en beschikt zij over drie vertrouwenscontactpersonen waar leden en verenigingen bij terecht kunnen. Toch herkent zij dat verbetering altijd mogelijk is. Om deze reden heeft het bestuur afgelopen jaar opdracht gegeven een traject te starten het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag te evalueren en aan te passen waar nodig.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp of mocht u als bestuurder van een Reddingsbrigade meer willen weten over Veilig Sport Klimaat dan kunt u contact opnemen met Oscar Kramer via okramer[at]reddingsbrigade.nl.

[LINK]


NOC*NSF

Rapport De Vries | Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld.

Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen.

In december werd het rapport van de onderzoekscommissie De Vries bekend gemaakt:

>> Commissie De Vries: Veel actievere bestrijding seksuele intimidatie en misbruik noodzakelijk
>> Download het rapport
>> bijlage: Organisatorische inbedding, de Juridische structuur en de toereikendheid van de maatregelen
>> bijlage: Aard en omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

[LINK]