Marifoon

Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat. De overige opvarenden mogen onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de bezitter van het certificaat de marifoon bedienen.

Het bezit van dit basiscertificaat is voor het overgrote deel van de watersporters voldoende. Ook voor onze reddingsboten is het basiscertificaat voldoende.

VAMEX verzorgt het examen ter verkrijging van het basiscertificaat voor de bediening van een marifoon aan boord van (plezier)vaartuigen. [examen inplannen]

Agentschap Telecom

Binnen het Ministerie van Economische Zaken is Agentschap Telecom de instantie die verantwoordelijk is voor de examinering en de afgifte van bedieningscertificaten.

Agentschap Telecom stelt ook de exameneisen vast, maar houdt zich niet bezig met en is niet verantwoordelijk voor het opleiden voor het examen dan wel met het opstellen van oefenstof of lesmateriaal.

Kosten

De Almeerse Redding Brigade draagt niet bij in de kosten om het basiscertificaat te behalen. Het is een diploma dat niet reddingsbrigade gebonden is. Het is je levenlang geldig en ook op andere schepen bruikbaar.