Ledenwerving- en PromotieCommissie (LPC)

< De commissie Ledenwerving stelt zich ten doel om met diverse promotie middelen n leden te werven.

Dit kan door met onze promotiekraam diverse markten en evenementen te bezoeken en daar mensen te informeren over onze vereniging in de breedste zin.

Promotie door middel van Facebook Linkt-in en website.
Door het verspreiden van folders over onze brigade