Lidmaatschap

Meer weten? Lid worden? Of eerst even kennismaken of een proefles volgen?

 • Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@almeersereddingsbrigade wij sturen u dan een mail met de aanvraag voor een proefles
 • Meer weten over de gratis proefles? [klik hier]
 • Nadat van het aspirant (jeugd)lid het inschrijfformulier volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de secretaris is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating van het aspirant (jeugd)lid.

Verenigingsjaar en contributie

 • Lid worden bij de Almeerse Reddings Brigade kan vanaf de leeftijd van vijf jaar. Je tekent dan een inschrijfformulier. Deze ontvang je tijdens de proefles in het zwembad
 • Je tekent bij het inschrijven ook een gezondheidsverklaring. Na 2 jaar ontvangen wij graag een nieuwe gezondheidsverklaring. Verandert er iets in je gezondheid, dan ook graag een nieuwe verklaring naar
 •    download de oranje gezondheidsverklaring voor minderjarige (jeugd)leden
 •   download de groene gezondheidsverklaring voor leden van 18 jaar en ouder
 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend.
 • Jeugdleden en leden zijn verplicht zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging.
 • Met betrekking tot de contributietarieven geldt met ingang van 1 januari 2023:
   Jeugdleden tot en met 15 jaar: € 165,00 per jaar
   Leden vanaf 16 jaar: € 165,00 per jaar
 • Voor 1,5 keer de contributie mag je twee keer per week zwemmen. Je krijgt dan één keer per week les (indien gewenst), de andere keer kun je conditiezwemmen en/of zelf trainen.
 • Peildatum voor het zijn van jeugdlid of lid is 1 januari van het betreffende verenigingsjaar.
 • De contributie dient aan het begin van het betreffende verenigingsjaar te worden voldaan.
 • Als het echt niet anders kan, kun je bij de penningmeester een betalingsregeling aanvragen. Denk aan meerdere leden in hetzelfde gezin. Een zelf bedachte betalingsregeling wordt niet op prijs gesteld, de aanmaan- en incassoprocedure wordt dan normaal uitgevoerd.
 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00 en wordt met de eerste contributiefactuur verrekend.
 • Indien het lidmaatschap niet op 1 januari maar later in het verenigingsjaar start, wordt de contributie naar rato van het resterende jaar berekend.
 • Klik voor de Statuten van de Almeerse Reddings Brigade op  Statuten en voor het Huishoudelijk Reglement op Huishoudelijk reglement.
 • Zodra je lid wordt van onze brigade ben je dat ook automatisch van onze bond Reddingsbrigade Nederland | KNBRD. Daarvoor betaal je geen extra contributie, maar als Almeerse Reddings Brigade betalen we wel een vastgestelde bijdrage voor elk van onze (jeugd)leden aan de bond.
 • Reddingsbrigade Nederland | KNBRD heeft ook Statuten en een Huishoudelijk Reglement waar je je aan dient te houden. Reddingsbrigade Nederland | KNBRD kent daarnaast ook een Tuchtreglement en een Klachtenreglement.

In sommige gevallen kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Almere (JSF) bijspringen door de contributie van het lidmaatschap te betalen. De jaarcontributie wordt door het JSF direct overgemaakt aan de Almeerse Reddings Brigade. De aanvraag voor de contributiebetaling doe je via een intermediair, zoals onderwijzend personeel, sociaal werk(st)er of medewerkers van de gezondheidszorg. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. De bijdrage moet ieder jaar opnieuw worden aangevraagd. Meer informatie: jeugdfondssportencultuur.nl


Lessen Lifesaving (Zwemmend Redden)

 • Met betrekking tot de lessen Lifesaving (Zwemmend Redden) worden jeugdleden en leden ingedeeld naar vaardigheden en behaalde brevetten en diploma’s. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de leeftijd.

Zwembad en zwemtijden

 • De Almeerse Reddings Brigade zwemt op donderdag- en vrijdagavond in het Zwembad Almere Poort, Pierre de Coubertinplein 6 (in Indoorsportcomplex Olympiakwartier | Google Maps) in Almere Poort.
 • Zwemtijden donderdagavond
   1e lesuur: 19:00 - 19:45 uur
   2e lesuur: 19:45 - 20:30 uur
   3e lesuur: 20:30 - 21:30 uur
 • Zwemtijden vrijdagavond
   1e lesuur: 19:00 - 19:45 uur
   2e lesuur: 19:45 - 20:30 uur
   3e lesuur: 20:30 - 21:30 uur


Lidmaatschap opzeggen?

 • De opzegging dient vóór 30 november van het betreffende verenigingsjaar door de secretaris ontvangen te zijn.
 • Bij opzegging is het lidmaatschap verschuldigd tot het einde van het betreffende verenigingsjaar, dus tot en met 31 december.
 • Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend plaats vinden bij de secretaris.
 • Stuur een schriftelijke opzegging naar:
   Almeerse Reddings Brigade
   t.a.v. ledenadministratie
   Postbus 50286
   1305 AG Almere
 • Of stuur een e-mail naar
 • Opzeggen dus NIET als antwoord op een uitnodiging of een mail vanuit de Almeerse Reddings Brigade, bij een instructeur of telefonisch!
 • Met het beëindigen van het lidmaatschap eindigt ook het lidmaatschap van Reddingsbrigade Nederland | KNBRD, tenzij je ook nog lid bent en blijft van een andere reddingsbrigade (aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland | KNBRD).