Leden van Verdienste

Als bestuur en (jeugd)leden van de Almeerse Reddings Brigade zijn wij uiteraard meer dan trots op onze vrijwilligers en het werk dat zij belangeloos doen voor de Almeerse Reddings Brigadeen het reddingswezen in het algemeen.

Er zijn ook verschillende prestaties en personen waar wij in het bijzonder trots op zijn:


Op deze pagina:

Leden van Verdienste

De Almeerse Reddings Brigade heeft de goede gewoonte om de leden die zich op een speciale manier en/of meer dan de andere leden verdienstelijk maken (binnen hun eigen kunnen) voor de brigade in het zonnetje te zetten en tot Lid van Verdienste te benoemen.

Bij elk 5-jarig jubileum wordt gekeken of er leden zijn die deze titel verdienen. 

2020

IVM de coronamaatregelen konden wij het lid van verdienste in ons jubileumjaar (35 jaar) nog niet uitnodigen voor een feestelijke uitreiking.

Omdat de maatregelen nog steeds aanhouden zullen wij dit als bestuur op of rond 6 maart 2021 bekendmaken aan/bij het lid van verdienste in klein comite. 

 • Marieke Riemslag Baas ( sinds 6 maart 2020)
 • Astrid Breeuwer (sinds 6 maart 2020)
 • Ronald van Baardwijk ( sinds 6 maart 2020)
 • Melanie Poppes-Werkman (sinds 6 maart 2015)
 • Oscar Poppes (sinds 6 maart 2015)
 • Sander Spaargaren (sinds 6 maart 2015)
  Melanie, Oscar en Sander zijn leden van het eerste uur: In 2015 zijn ze alledrie dertig jaar lid van de vereniging. Begonnen als jeugdlid, toen en later actief bij de strandbewakingen. Daarna als lid alledrie ook actief bij het lesgeven in het zwembad en in verschillende commissies en werkgroepen. De afgelopen jaren dragen Melanie, Oscar en Sander een enorm steentje bij aan de ontwikkelingen binnen de Almeers Reddings Brigade. Onder andere bij het implementeren van de vernieuwde zwem- en vaaropleidingen, de aanschaf van de nieuwe reddingsboot "De Pionier" (ALM329) en het opleiden van nieuwe instructeurs.
 • André Schol (sinds 6 maart 2010)
  André is zeer actief in het lesgeven in het zwembad en zet zich voor de volle honderd procent in voor de bewakingen en de activiteiten van de Jeugdcommissie. André is ook lid van de alarmploeg.
 • Patricia van den Hoek-Werkman (sinds 6 maart 2005)
  Patricia is een van de eerste vijf jeugdleden en vanaf het begin van haar lidmaatschap al actief voor de brigade. Dit begon met het werven van meer jeugdleden. Ook zorgde zij voor de jeugdhoek in de Brulboei, was ze een tijdje redacteur van de Brulboei en werd zij in 2002 bestuurslid en is dat nog steeds. Patricia is al vanaf haar elfde jaar actief in de bewakingen en geeft les in het varen en zwemmen vanaf haar twaalfde. Sinds maart 2011 is Patricia voorzitter.
 • André Broersma (sinds 6 maart 2005)
  André is een van onze oprichters en onze eerste voorzitter. André is actief geweest in de bewakingen, en tot medio 2012 als zweminstructeur. André is inmiddels brigadelid in ruste.
 • Han Maas (sinds 6 maart 2000)
  Han heeft zich een aantal jaren bestuurlijk ingezet voor de brigade. Han was als instructeur ook te vinden in het zwembad, als bewaker op het strand en bij evenementen en heeft heel wat uren bardienst gedraaid. Han was ook degene die de bouw van ons clubhuis 6 weken fulltime heeft begeleid. Han is helaas op 2 januari 2008 plotseling overleden.
 • Jos Kooijman (sinds 6 maart 2000)
  Jos is een aantal jaren zeer actief geweest als secretaris en zweminstructeur. Jos is inmiddels brigadelid in ruste. 
 • Diana Werkman-Koster (sinds 6 maart 1995)
  • Diana was al vroeg betrokken bij de brigade en is onder andere de drijvende kracht achter het zelfstandig worden van de Almeerse Reddings Brigade en de realisatie van het clubhuis.
  • Van 1986 tot 2009 is zij binnen de Almeerse Reddings Brigade bestuurlijk actief geweest, waarvan 19 jaar als voorzitter. Diana is ook veel actief geweest bij de strand- en evenentenbewakingen, en geeft tot de dag van vandaag lessen zwemmend redden En zit in het bestuur als bestuurslid.
  • Van april 2011 tot medio september 2015 is Diana bestuurslid van Reddingsbrigade Nederland geweest waar ze de Portefeuille Ledenbelang en Vrijwilligersbeleid onder zich had.
 • Albert Werkman (sinds 6 maart 1990)
  Albert is een van de oprichters van onze vereniging en onze penningmeester van 1985 tot 2002. Albert is vanaf 1985 ook betrokken bij de verzelfstandiging van de vereniging en is als opleider voor zwemmen en varen en natuurlijk inzetbaar voor alle bewakingen en schipper in de alarmploeg. Albert heeft ook heel wat uren geklust aan de materialen en het clubhuis.
 • Hette van der Meer (sinds 6 maart 1988)
  Hette is onze eerste opleider en heeft vooral in de begin jaren geholpen om het kader voor het varen en zwemmen op te leiden. Hiermee werd de basis gelegd voor de vereniging die wij nu zijn. Hette is inmiddels brigadelid in ruste.