Serious Rescue 2016

Almeerse Reddings Brigade | Serious Rescue 2016Voor de zevende achtereenvolgende is er ook dit jaar vanuit de Almeerse Reddings Brigade door een team deelgenomen aan Serious Rescue ten behoeve van de 3FM actie Serious Request !!

Serious Rescue is een actie vanuit Reddingsbrigade Nederland ten bate van 3FM Serious Request met het Glazen Huis.

Voor deze goede doelenactie is door bijna 400 vrijwilligers van 32 reddingsbrigades op 45 open reddingsboten in drie dagen naar het Glazen Huis in BREDA gevaren.

START: zaterdagochtend 17 december – Gouda
FINISH: maandagmiddag 19 december – Breda

Om voor dit doel zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen hebben we als Almeerse Reddings Brigade de volgende acties (klik op de tekst voor meer info):

Onze deelname aan de vaartocht Serious Rescue wordt mede mogelijk gemaakt door sponsors. Kijk hiervoor op onze


In 2016 brachten het SponsorZWEMMEN en de SponsorBINGO samen € 2.258,00 op!!
Alle acties bij elkaar - dus ook van andere reddingsbrigades - bracht Serious Rescue in 2016 ruim € 32.254,00 op.

Zie ook Serious Rescue 2016 | opbrengst


Almeerse Reddings Brigade | Wij steunen 3FM Serious Request !!


Wilt u de Almeerse deelname sponsoren?

Neem dan contact met ons op via:

Alle ingebrachte sponsorgelden komen volledig ten goede aan 3FM Serious Request met als jaarthema en goede doel:
L O N G O N T S T E K I N G

"3FM Serious Request 2016 vraagt aandacht voor een stille ramp die elke 35 seconden een kinderleven eist: LONGONTSTEKING. Elk jaar sterven meer dan 900.000 jonge kinderen aan een longontsteking. Kinderen die eenvoudig te redden zijn met de juiste behandeling en goede informatie." 


Onze berichten over voorgaande edities:

  • Serious Rescue 2015
  • Serious Rescue 2014
  • Serious Rescue 2013
  • Serious Rescue 2012
  • Serious Rescue 2011 (met de start in Almere)
  • Serious Rescue 2010