Almeerse reddingseenheid ALM018 neemt deel aan oefening "Polder" | zaterdag 13 oktober

Bron: 
121011.10

Op zaterdag 13 oktober vindt in Flevoland de oefening "Polder" plaats.

Naast de reddingseenheid ALM018 van de Almeerse Reddings Brigade oefenen in totaal 14 eenheden van de Nationale Rampenvloot op/ langs:

Als oefendoelen zijn opgesteld:

  • de organisatie van de hulpverlening,
  • samenwerken met overige hulpverleningsinstanties,
  • creativiteit en vaardigheid,
  • verkenning van en evacuatie uit ondergelopen gebied.

Tussen 07:30 en 08:30 uur verzamelen de deelnemende reddingsbrigades op het industrieterrein Trekkersveld in Zeewolde (adres Nijverheidsweg 25). De oefening "Polder" duurt tot rond 16:00 uur.

De dagindeling ziet er op hoofdlijnen alsvolgt uit:

  • 07.30 – 08.30 uur Aankomst deelnemende reddingseenheden, inspectie vaartuigen en materiaal, indeling reddingsgroepen
  • 08.30 – 09.15 uur Verplaatsing reddingseenheden naar oefenlocaties
  • 09.15 - 11.15 uur OCHTENDOEFENING
  • 11.15 - 12.45 uur Verplaatsing naar andere oefenlocatie + lunch
  • 12.45 - 14.45 uur MIDDAGOEFENING
  • 15.00 - 15.30 uur Evaluatie door waarnemers + einde oefening

Tijdens de oefening "Polder" zal voor het eerst in groter verband worden gewerkt met de C2000-communicatieapparatuur die Reddingsbrigade Nederland voor de reddingseenheden van de Nationale Rampenvloot tot haar beschikking heeft. In verband met de rampentaak zijn reddingsbrigades in Nederland door de Rijksoverheid aangewezen als "bijzondere gebruikers C2000". 

De oefening is georganiseerd door het Landelijk Bureau van Reddingsbrigade Nederland, de Commissie Waterhulpverlening en Rampenbestrijding (CWR) en de werkgroep oefening "Polder".


Voor meer informatie over de Almeerse deelname aan de oefening:

 

Voor meer informatie over de oefening:
Reddingsbrigade Nederland | 0255-545858

Oefening "Hoge IJssel" | nabij Giesbeek | za 5 nov 2011