Algemene Vergadering 2016

Bron: 
160627.10

Op maandagavond 27 juni 2016 vond de Algemene Vergadering 2016 van de Almeerse Reddings Brigade plaats.

Het bestuur heeft de aanwezige (jeugd)leden een terugblik en (financiƫle) verantwoording gegeven over het achterliggende verenigingsjaar 2015 en zijn de herziene begroting 2016 en de begroting 2017 vastgesteld.

Verkiezing bestuursleden

Verder stond op de agenda verkiezing bestuursleden:

  • Voorzitter Patricia van den Hoek-Werkman en penningmeester Evelien Cornelissen waren herverkiesbaar. Beiden zijn met 100% van de uitgebrachte stemmen herverkozen (0 stemmen tegen, 0 stemmen blanco, 0 stemmen ongeldig).
  • Algemeen bestuurslid met portefeuille Technische Commissie ("zwemopleidingen") Marieke Riemslag Baas was ook aan de beurt voor herverkiezing, maar heeft zich niet herverkiesbaar gesteld.
    Marieke start binnenkort voor haar werk met een intensieve opleiding en heeft aangegeven daardoor onvoldoende tijd en kwaliteit aan haar bestuursfunctie te kunnen besteden.

Marieke is door de voorzitter namens het bestuur en de (jeugd)leden bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren in het bestuur. Marieke blijft samen met Astrid, Melanie en Diana wel actief in de TC-commissie, en daarnaast als instructeur in het zwembad, praktijkbegeleider en als strand- en evenementenbewaker.

Aspirant bestuursleden & ondersteuners

Als uitbreiding van het bestuur zijn als aspirant algemeen bestuurslid Diana Werkman-Koster en Peter Lowies gestart.

  • Diana richt zich de komende tijd op de portefeuilles Pers- en Promotie (PPC) en de Jeugdcommissie (JC).
  • Peter gaat zich in eerste instantie bezig houden met het ondersteunen van de portefeuilles Personeel & Logistiek (BC-PL) en Materialen (BC-M).

Naast deze aspirant bestuursleden hebben de afgelopen periode enkele ouders van jeugdleden aangeboden het bestuur te willen ondersteunen. Het bestuur stemt deze zomer verder met hen af.
Bij veel van de secretariaatswerkzaamheden ondersteunt lid (en ouder van twee van onze jeugdleden) Ronald van Baardwijk al enkele jaren op uiterst zorgvuldige en doeltreffende wijze het bestuur.

Vacante bestuursfuncties

Na deze mutaties is het bestuur nog niet compleet. We hebben in het bestuur nog ruimte voor:

  • Secretaris
  • Algemeen bestuurslid | Technisch Commissaris (TC, Zwemopleidingen)
  • Algemeen bestuurslid | BewakingsCommissaris - Personeel & Logistiek (BC-PL)
  • Algemeen bestuurslid | JeugdCommissaris (JC)

Leden, maar ook ouders/ verzorgers van leden en "buitenstaanders" met interesse voor een bestuursfunctie binnen de Almeerse Reddings Brigade zijn van harte uitgenodigd om daarover met het bestuur van gedachten te wisselen.

Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar: