Algemene Vergadering 2012

Bron: 
120223.10

Op dinsdagavond 20 maart houdt de Almeerse Reddings Brigade in het clubhuis aan de Sluiskade 23-25 te Almere Haven de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

(Jeugd)leden, ouders/ verzorgers zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn en hebben per e-mail de uitnodiging en agenda ontvangen.

Vanaf 19:00 uur inloop, en om 19:30 uur aanvang vergadering.